หนุนปลูกพืชผักสมุนไพร ลดใช้ยา-เสริมสุขภาพดี

นายประยูร บุญธรรม ประธานกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยแปลงใหญ่ บ้านไชยสถาน หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน กล่าวว่าในอดีตบริเวณบ้านไชยสถาน จะนิยมปลูกลำไยกันมาก

Read more