เกษตรผสมผสาน

ระบบเกษตรผสมผสาน

เกษตรผสมผสาน (Integrated farming) เป็นระบบเกษตรที่มีการปลูกพืชและมีการเลี้ยงสัตว์หลากหลายชนิดในพื้นที่เดียวกัน โดยที่กิจกรรมการผลิตแต่ละ ชนิด เกื้อกูล

Read more
ระบบไร่หมุนเวียน

ระบบไร่หมุนเวียน

ระบบไร่หมุนเวียน (Swidden / Rotational framing system) เป็นระบบเกษตรกรรมแบบพื้นบ้านที่กระจายอยู่ในหลายวัฒนธรรม ปัจจุบันนั้นหลงเหลืออยู่ในหมู่ชาวเขา บน

Read more
ปุ๋ยคอก

วิธีทำปุ๋ยคอกหมักง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ปุ๋ยคอก เป็นหนึ่งประเภทในกลุ่มของปุ๋ยธรรมชาติ พูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเป็นปุ๋ยที่ใช้มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว มาเป็นสารหลักในปุ๋ยคอกที่ว่

Read more
ปลานิล1

การเลี้ยง “ปลานิล” ปลาเศรษฐกิจเลี้ยงง่าย โตเร็ว

การเลี้ยงปลานิล ปลาที่เป็นที่นิยมอีกชนิดหนึ่ง ราคาไม่แพง หาซื้อง่าย เลี้ยงไม่ยาก โตเร็ว นิยมนำมาทำอาหารได้หลากหลาย และยังมีรสชาติอร่อยไม่แพ้ปลาราคาแพง

Read more