ปุ๋ยคอก

วิธีทำปุ๋ยคอกหมักง่ายๆ ด้วยตัวเอง

ปุ๋ยคอก เป็นหนึ่งประเภทในกลุ่มของปุ๋ยธรรมชาติ พูดให้เข้าใจได้ง่ายก็คือเป็นปุ๋ยที่ใช้มูลสัตว์ เช่น มูลวัว มูลไก่ มูลค้างคาว มาเป็นสารหลักในปุ๋ยคอกที่ว่

Read more