เลี้ยงปลาในนาข้าว

การเลี้ยงปลาในนาข้าวนั้นจะใช้ตาข่ายที่มีรูเล็กๆน้ำสามารถผ่านได้ตลอดวางกันตลอดรอบๆพื้นที่นาเพื่อกันไม่ให้ปลาออกไปได้ จะทำการเลี้ยงในช่วงที่ข้าวกำลังตั้งท้องจนก่อนที่จะเก็บเกี่ยวข้าว สำหรับอาหารปลาเมื่อก่อนนั้นจะเป็นแบบธรรมชาติแต่เดี่ยวนี้ต้องให้อาหารสำเร็จรูป อย่างอื่นก็ไม่ต้องทำไรอีกแค่ให้อาหารตามเวลา ง่ายสะดวกดีนะครับเป็นอาชีพเสริมสร้างรายได้อีกทางหนึ่ง

ปัญหาที่พบหากว่าเราเลือกเลี้ยงปลาในนาข้าว เนื่องจากว่าช่วงหน้าฝนน้ำเยอะบางครั้งเกินขอบเขตตาข่ายที่เรากันไว้ทำให้ปลาหลุดออกไปทำให้เกิดการขาดทุนได้ หรือไม่อย่างนั้นเราต้องจับปลาขายก่อนกำหนดทำให้เกิดการขาดทุนได้ นี่คือผลกระทบต่อผลผู้เลี้ยงปลาเองนะครับ แต่ยังมีผลกระทบต่อระบบนิเวศอีกด้วยเพราะปลาบางชนิดที่ท่านเลี้ยงไม่ได้เป็นปลาประจำถิ่นและเป็นปลากินเนื้อหรือกินปลาขนาดเล็กหากอยู่ในพื้นที่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาหากหลุดออกไปในระบบนิเวศแล้วจะมีผลกระทบอย่างมาก ปลาประจำถิ่นอาจจะสูญพันธ์ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ข้อมูลเหล่านี้ ท่านลองสังเกตแหล่งน้ำใกล้บ้านท่านซิครับว่าเลาที่ท่านเคยเห็นเคยจับหายไปไหนหมดทั้งๆที่ก็มีการจับปกติไม่ได้มากมายอะไรเลย แต่ก็อยากให้มองสองแบบนั่นคือสารเคมีทำให้ปลาตายหรืออพยพย้ายถิ่นอาศัยเนื่องจากสารเคมีทีใช้ในเรือกสวนไร่นาสุดท้ายก็ซึมลงใต้ดินหรือไหลหลากยามหน้าฝนชะมาลงสู่แม่น้ำลำคลองนั่นเอง หรืออีกประเด็นที่กล่าวมาปลาชนิดใหม่ที่เป็นผู้ล่ามาแทนที่

 

การเลี้ยงปลาในนาข้าว – 2

       แล้วเราจะทำอย่างไร แนะนำให้เลี้ยงปลาในนาข้าวที่เป็นปลาประจำถิ่นที่มีอยู่เดิม งดใช้วารเคมีในนาข้าว ใช้เกษตรอินทรีย์เข้ามาแทนที่เกษตรเคมี แค่นี้ก็สามารถลดปัญหาที่เกิดขึ้นได้เยอะมากแล้วแทบจะไม่ต้องทำอย่างอื่นเลย ผลผลิตที่ได้ก็มากกว่าเดิม ปลาก็แพร่พันธ์ออกไปตามธรรมชาติได้มากขึ้น ส่วนน้ำท่วมเป็นไปตามธรรมชาติต้องบริหารจัดการโดยทำฝายกันน้ำหรือเปลี่ยนทิศทางน้ำออกไปหลายสาขานอกจากลดปริมาณน้ำแล้วยังได้รับน้ำเข้านาข้าวอย่างทั่วถึง