เกียวกับเรา

เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ให้ความรู้เรื่องการทำเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ที่ต้องการทำเกรตรแล้วอยากประสบความสำเร้จความเริ่มอย่างไรควรแบ่งสัดส่วนของการทำเกษตรอย่างไร