หนุนปลูกพืชผักสมุนไพร ลดใช้ยา-เสริมสุขภาพดี

นายประยูร บุญธรรม ประธานกลุ่มปลูกพืชผักปลอดภัยแปลงใหญ่ บ้านไชยสถาน หมู่ 10 ตำบลอุโมงค์ เมืองลำพูน กล่าวว่าในอดีตบริเวณบ้านไชยสถาน จะนิยมปลูกลำไยกันมาก

แต่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ลุ่มน้ำท่วมถึง ชาวบ้านจึงหันมาปลูกพืชผัก โดยกระบวนการลงมือทำ นำองค์ความรู้ต่างๆมาขยายผล จนกลายเป็นกลุ่มผู้ปลูกพืชผักปลอดภัยสารพิษ muslimyouthgroup.org ปลูกแบบหมุนเวียน มีตลาดเป็นตัวนำการผลิต เช่น ผักบุ้งจีน ผักกาด คะน้า โหระพา กะเพรา กะหล่ำดอก กระเทียม หอมแบ่ง คื่นฉ่าย พริกขี้หนู ฯลฯ มีรายได้หมุนเวียนปีละเกือบ 10 ล้านบาท

พืชผักมีสรรพคุณแตกต่างกันไป ( ขอบคุณ : ศูนย์สมุนไพร คณะเภสัชศาสตร มช.)สำหรับการผลิตจะมีข้อตกลงกับบริษัทในเครือนิคมอุตสาหกรรม ลำพูน ซึ่งมีหลายภาคส่วนร่วมประสานงานให้ไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลอุโมงค์ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน ศูนย์บริหารศัตรูพืชเชียงใหม่ กรมวิชาการเกษตร จากแนวคิดปลูกทุกพืชผักที่กิน ได้ต่อยอดสู่การปลูกพืชสมุนไพร เป็นแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และยังเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยของคนลำพูนอีกด้วย

ด้านนายสมศักดิ์ อินทะชัย ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านไร่กองขิง อ.หางดง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าเดิมพื้นที่บ้านไร่กองขิง มีสภาพไม่แตกต่างจากหมู่บ้าน ชุมชนทั่วๆไป แต่เมื่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรืออพท. เข้ามาแนะนำ อบรมให้รู้จักกระบวนการคิด การจัดการด้านท่องเที่ยว รวมถึงหลายภาคส่วนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนจากต้นทุนที่มี ซึ่งก็คือพืชผักสมุนไพรที่แต่ละครัวเรือนปลูกกันมาหลายชั่วอายุคน จนกลายเป็นผลิตภัณฑ์ สินค้าชุมชนที่มีชื่อ เริ่มขายในกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แวะเวียนมา ก็ขยายตลาดออกไป กลายเป็นผลิตภัณฑ์สบู่เหลวบำรุงผิว,ตะไคร้หอมไล่ยุง,ลูกประคบสมุนไพร ,ชาอัญชัน และอีกหลายสินค้าของดีชุมชนที่กำลังพัฒนาสู่ตลาดทั้งในประเทศและส่งออก