หนำเลี้ยบ ชอบดินร่วนปนทราย มีสรรพคุณบำรุงผิวพรรณ

หนำเลี้ยบเป็นพืชตระกูลมะกอก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นกลมเนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระสีน้ำตาล ใบเดี่ยว ก้านใบยาวออกตรงข้ามกัน

หนำเลี้ยบเป็นพืชตระกูลมะกอก เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่มโปร่ง ลำต้นกลมเนื้อไม้แข็ง เปลือกแข็งมีผิวขรุขระสีน้ำตาล ใบเดี่ยว ก้านใบยาวออกตรงข้ามกัน

    ดอกออกเป็นช่อตรงปลายยอดกิ่งเป็นกระจุก ดอกเล็กกลีบดอกมีสีขาว ก้านช่อดอกสั้น ผลเป็นช่ออยู่เป็นพวงทรงกระสวย หัวท้ายแหลมผิวเปลือกบาง เปลือกนอกเรียบ ผลอ่อนมีสีเขียว ผลสุกสีม่วงดำ ภายในจะมีเมล็ดแข็งรูปกระสวย หัวท้ายแหลม เมล็ดแข็งมีสีน้ำตาล

สามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิด และทุกภาคของประเทศไทย หากพื้นที่ปลูกเป็นดินร่วนปนทรายจะเติบโตได้ดี เหมาะเริ่มต้นปลูกในฤดูฝน การปลูกได้ด้วยการเพาะเมล็ด ด้วยการนำเมล็ดมาเพาะใส่ลงในถุงพลาสติก ดินปลูกเป็นดินผสมประเภทดินร่วนปนทราย ปุ๋ยคอก และขุยมะพร้าว หากมีแกลบดำก็จะดียิ่งขึ้น นำส่วนผสมมาคลุกเคล้าให้เข้ากันดี รดน้ำให้ชุ่ม นำเมล็ดหนำเลี้ยบฝังลงไป นำไปวางไว้ในที่ร่ม

    เมื่องอกและมีใบจริงแล้วก็สามารถนำลงปลูกในแปลงได้ โดยแปลงปลูกควรมีการจัดดินนิดหนึ่งด้วยการใช้ดินบริเวณผิวหลุมปลูกที่ขุดขึ้นมาที่ความลึกประมาณ 30 เซนติเมตร นำมาผสมกับดินทรายปุ๋ยคอก แกลบดินและขุยมะพร้าวคลุกเคล้าให้เข้ากัน

      ใส่กลับคืนลงหลุมแล้วพูนขึ้นมาให้มีความสูงกว่าผิวดินประมาณ 50 เซนติเมตร ขุดหลุมปลูกนำต้นพันธ์ุที่เพาะลงปลูก ใช้ไม้ค้ำยันปักบริเวณใกล้โคนต้นใช้เชือกฟางผูกต้นให้ติดกับไม้ค้ำยันเพื่อป้องกันการโค่นล้มยามที่รดน้ำหรือเจอลมพัดแรง ๆ หากปลูกหลายต้นระยะปลูกที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 6×6 เมตร

     เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนแสงแดดเพียงพอ ให้น้ำเพียงพอระบายน้ำดีไม่แฉะเกินไป ต้องรดน้ำเช้าเย็น ในช่วงเริ่มต้นปลูก เมื่อเติบโตขึ้นเว้นการให้น้ำ รดวันเว้นวันได้ หลังปลูกประมาณ 4-5 ปีจะออกผลผลิต และสามารถเก็บเกี่ยวได้นานหลายปี

     การเก็บควรใช้กรรไกรตัดขั้วแล้วใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ ต้องไม่ให้ผลหล่นลงพื้นเพราะจะทำให้ผลช้ำซึ่งจะเกิดความเสียหาย หากนำจำหน่ายก็จะไม่ได้ราคา หรือผู้ซื้ออาจจะไม่รับซื้อ

     หากปลูกเพื่อบริโภคภายในครอบครัว ให้เก็บนำผลสุกตามกรรมวิธีดังกล่าว นำมาล้างน้ำทำความสะอาด แล้วดองใส่ขวด วางไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้ดีจะเก็บไว้บริโภคได้นาน