ลำน้ำ4สายโคราชท่วมพื้นที่เกษตรแล้วแสนไร่

ลำน้ำ 4 สายในโคราช ท่วมพื้นที่เกษตรแล้วกว่า 1 แสนไร่ เกษตรจังหวัดฯ เร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือเยียว 20 อำเภอนายเฉลิมศักดิ์ ประสิทธิ์สุวรรณ เกษตรจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยถึงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ไร่นาถูกน้ำท่วมได้รับความเสียหาย ว่า จากสภาวะฝนตกชุกตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายน ถึงตุลาคม

พื้นที่การเกษตร จ.นครราชสีมา ได้รับผลกระทบจากลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตั้งแต่ อ.เทพารักษ์, อ.ด่านขุนทด ไหลมายัง อ.โนนไทย, อ.โนนสูง ซึ่งพี่น้องประชาชนที่อยู่ริม 2 ฝั่งลุ่มน้ำ ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมไร่นาของเกษตรกร โดยเป็นน้ำไหลหลากเข้าท่วม

ส่วนประชาชนด้าน อ.ปักธงชัย, อ.ครบุรี, อ.เสิงสาง ลำน้ำลำพระเพลิง และลำน้ำมูล น้ำเอ่อล้นตลิ่ง โดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อ.ปักธงชัย, เขื่อนลำแชะ อ.ครบุรี เกินปริมาณกักเก็บกว่า 1 เมตร ทางชลประทานต้องเร่งระบายน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบตัวเขื่อนในขณะนี้ทำให้น้ำท่วม โดยน้ำจะเอ่อล้นตลิ่งไปรวมกันที่ลำน้ำมูล อ.เฉลิมพระเกียรติ ส่วนประชาชน อ.เมือง ลำน้ำลำตะคอง เขตเทศบาลนครนครราชสีมา และลำบริบูรณ์ ก็ได้รับผลกระทบน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมไร่นาาบ้านเรือนราษฎรmuslimyouthgroup.org โดยน้ำสายนี้จะไปลงที่ อ.เฉลิมพระเกียรติ เช่นเดียวกัน

ซึ่งมวลน้ำทั้งหมดนี้จะไหลไปรวมกันที่ อ.พิมายตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล เกษตรอำเภอออกสำรวจเรื่องความเสียหายจากน้ำท่วมนา ซึ่งขณะนี้ที่ได้รับข้อมูลมีประมาณ 20 อำเภอที่มีผลกระทบ มีนาข้าวได้รับความเสียหายกว่า 1 แสนไร่เศษ