ป้องกัน ลำไยล้นตลาด พณ.เปิดจุดรับซื้อ 4 จังหวัด

กระทรวงพาณิชย์ วางมาตรการสร้างมาตรฐานลำไยไทยสู่สากล พร้อมวางแผนระบายลำไยฤดูผลิตเดือน ก.ค. ไม่ให้ล้นตลาดนางดวงกมล เจียมบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกมาตรการด้านการตลาด เพื่อรองรับผลผลิตลำไยในช่วงกลางเดือนก.ค. นี้ เนื่องจากเป็นฤดูที่มีผลผลิตลำไยมาก

โดยจะเชื่อมโยงแหล่งผลิตในภาคเหนือไปยังตลาดในภาคอื่นๆ พร้อมร่วมมือกับพ่อค้า เปิดจุดรับซื้อลำไยจากเกษตรกรและสหกรณ์จาก 4 จังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน เชียงรายและแพร่

โดยมีแผนจะเปิดตลาดนัดชุมชน ฟาร์มเอ้าท์เลทmuslimyouthgroup.org เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรชาวสวนลำไยนำผลผลิตออกจำหน่าย รวมถึงขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ห้างค้าปลีกต่างๆ เช่น เทสโก้ โลตัส,เซ็นทรัล และบิ๊กซี เป็นต้น

นำลำไยที่อยู่ในช่วงฤดูผลผลิตไปจำหน่ายในห้างซึ่งนอกจากจะช่วยกระจายสินค้าให้มากขึ้นแล้วยังเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าอีกทางหนึ่ง ในส่วนของตลาดต่างประเทศนั้นจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริโภคลำไยในประเทศจีน และอาเซียน พร้อมนำลำไยไปเผยแพร่และจำหน่าย ที่งานเอ็กซ์โปหนานหนิง ระหว่างวันที่ 18-21 เดือน ก.ย. 58

ทั้งนี้ ได้เตรียมพัฒนาลำไยไทยให้เป็นผลไม้คุณภาพสากล ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับการผลิต ตั้งแต่พื้นที่เพาะปลูก แผนการตลาด เทคโลโยที่ช่วยในการผลิตและแปรรูป ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรได้รับความรู้ใหม่ๆในการเพาะปลูกลำไย รวมถึงการวางแนวทางเผยแพร่ลำไยไทยไปยังต่างประเทศอีกด้วย