ทำสวนชวนชมแบบบอนไซ ปลูกแบบอินทรีย์ ได้ผลดี รากสวย ดอกดก

ชวนชม เป็นพรรณไม้ที่ได้รับความนิยมกันมากในกลุ่มที่ชื่นชอบการสร้างจินตนาการ การจัดตกแต่งรูปทรงของต้นชวนชมที่ต้องใช้เวลาทะนุถนอมกันมานานมากกว่าการปลูกพืชอื่นๆ

เพื่อให้เกิดความสวยงามในรูปแบบของตนเอง ทั้งในด้านทรงต้น ราก กิ่งก้าน ด้วยเหตุผลที่ว่าชวนชมเป็นไม้มงคลที่สวยงาม การปฏิบัติดูแลรักษาง่าย ทนต่อความแห้งแล้ง คือไม่ต้องรดน้ำมาก เพราะเป็นพืชอวบน้ำ เลี้ยงง่าย เป็นพืชที่ชื่นชอบเฉพาะกลุ่ม

อย่างไรก็ตาม ที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ที่นิยมชมชอบความสวยงามของต้นชวนชมอยู่หลายราย  muslimyouthgroup.org มีการจัดการประกวดชวนชมอยู่บ่อยครั้ง ทั้งในงานบุปผชาติ งานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ งานประกวดเฉพาะต้นชวนชม ผู้เขียนได้พบกับ คุณเกรียงไกร ไชยพิเศษ ทำงานประจำที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช แต่มีใจรักการปลูกชวนชม จึงได้ร่วมมือกับ คุณพงษ์ชัย ไชยพิเศษ พี่ชายที่ทำงานที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 6 เชียงใหม่ เริ่มต้นปลูกต้นชวนชมที่สวนบ้านดอนปิน ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3 ปี มีต้นชวนชมทั้งขนาดใหญ่และต้นเล็กที่กำลังขยายพันธุ์ลูกผสมจำนวนมากเต็มพื้นที่ จึงได้ขยายพื้นที่ออกไปปลูกที่บ้านของตนเองที่บ้านโรงวัว หมู่ที่ 2 ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

นอกจากนี้ ภายในสวนได้เน้นการลดและเลิกการใช้สารเคมี สารกำจัดโรคแมลงอย่างสิ้นเชิง โดยใช้สารอินทรีย์ในการกระตุ้นความแข็งแรงและการเจริญเติบโตของต้นไม้ ส่วนผสมหลักดินปลูกจะใช้ใบก้ามปูหมักกับขี้วัว อัตรา 1:1 จากนั้นนำไปผสมกับกาบมะพร้าวสับใช้เป็นวัสดุปลูกต้นชวนชม เมื่อต้นชวนชมอายุได้ประมาณ 2 ปี นำลงปลูกในกระถางขนาด 12 นิ้ว ส่วนต้นที่อายุประมาณ 3 ปี จะลงปลูกในกระถางขนาด 15 นิ้ว สวนลานนา ฮัท ได้พัฒนาต้นชวนชมหลายรูปแบบที่เป็นของตนเอง เน้นเอกลักษณ์ของล้านนา