“ชมพู่ยักษ์ไต้หวัน”ปลูกขายรายได้งาม

ปี พ.ศ. 2553 “สวนคุณลี” อ.เมือง จ.พิจิตร ได้ไปดูงานการเกษตรที่เกาะไต้หวันและได้กิ่งพันธุ์ชมพู่ยักษ์ไต้หวันมา และได้นำยอดมาเสียบบนต้นชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่สวนคุณลี จ.พิจิตร 2 ปีต่อมา ยอดชมพู่พันธุ์ไต้หวันเจริญเติบโตดี

“สวนคุณลี” อ.เมือง จ.พิจิตร ได้มีโอกาสไปดูงานการเกษตรที่เกาะไต้หวันและได้กิ่งพันธุ์ชมพู่ยักษ์ไต้หวันมาเลี้ยงให้ต้นเจริญเติบโตและได้นำยอดมาเสียบบนต้นชมพู่พันธุ์ทับทิมจันท์ที่สวนคุณลี จ.พิจิตร 2 ปีต่อมา ยอดชมพู่พันธุ์ไต้หวันเจริญเติบโตดีเรื่อยมาและแตกทรงพุ่มใหญ่เห็นว่าควรจะใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ muslimyouthgroup.orgเพื่อบังคับให้ต้นชมพู่ออกดอกติดผลนอกฤดู

โดยใช้สารแพค โคลบิวทราโซล ในการบังคับให้ต้นชมพู่ออกนอกฤดูนั้นผลปรากฏว่า ต้นชมพู่ได้ออกดอกมาเพียงไม่กี่ช่อเท่านั้น ทางสวนได้พยายามบำรุงรักษาเป็นอย่างดีเพื่อดูว่าผลชมพู่จะมีขนาดผลใหญ่จริงหรือไม่ ในขณะที่ต้นชมพู่เลี้ยงผลอยู่เพียง 1-2 ช่อนั้น(เนื่องจากต้นยังมีขนาดเล็ก)

ผลปรากฏว่าต้นชมพู่ยักษ์ไต้หวันที่เสียบไว้ทยอยออกดอกและติดผลดกทั้งต้น หลังจากที่ห่อผลชมพู่ไต้หวันไปได้ประมาณ 25-30 วัน (โดยเริ่มห่อในระยะที่ผลชมพู่ถอดหมวกหรือผลใหญ่ขนาดนิ้วโป้ง) พบว่าผลชมพู่ไต้หวันที่เก็บเกี่ยวมานั้นมีขนาดของผลใหญ่กว่าชมพู่สายพันธุ์อื่น ๆ